BINAWEB
  • Post produk tanpa had
  • System pembayaran online (payment gateway)
  • Free hosting
  • Boleh edit sendiri (menambah banner, menukar warna dll)
  • Melihat pengunjung web
  • Security
  • Menambah media social dll